Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Khám Phá

Tài Liệu Ôn Thi Đại Học

Đề Thi Thử Đại Học

Tài Liệu Đại Học

Tài Liệu Ngoại Ngữ

Tài Liệu Trả Phí

Tất Cả Chuyên Mục

Liên Kết Khác

Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm 2024 Môn Hóa Học Của Trường THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh

Chuyên mục: Đề Thi Thử Đại Học 2024

Tác giả: Chưa cập nhật

  • Người đăng: Top Thi Thử Admin

  • Ngày cập nhật: 21/10/2023

  • Lượt xem: 37

Đây là đề khảo sát chất lượng đầu năm 2024 môn hóa học của trường THPT Hàn Thuyên - Tỉnh Bắc Ninh. Bao gồm 40 câu hỏi bám sát khung đề thi đại học năm 2023.

Trích dẫn một số câu hỏi trong đề thi như sau

Câu 1: Trong ancol X, oxi chiếm 26,667% về khối lượng. Đun nóng X với H2SO4 đặc thu được anken Y. Phân tử khối của Y là
A. 42.    B. 70.     C. 56.    D. 28.

Câu 3: Phân đạm urê có công thức hóa học là
A. (NH3)2CO.     B. (NH2)2CO.     C. (NH4)2CO.     D. (NH4)2CO3.

Câu 5: Metanol là chất rất độc, chỉ cần một lượng nhỏ đi vào cơ thể cũng có thể gây mù lòa; lượng lớn có thể gây tử vong. Metanol có bao nhiêu nguyên tử cacbon trong một phân tử?
A. 1.     B. 2.     C. 3.     D. 4

Câu 6: Số đồng phân chứa vòng benzen, có công thức phân tử C7H8O, phản ứng được với Na là
A. 3.     B. 5.     C. 2.     D. 4.

Câu 7: Giấm là một loại chất lỏng, được lên men từ nhiều loại thực phẩm và thành phần của giấm
được tìm thấy là dung dịch axit axetic có nồng độ dao động từ 2% - 5%. Khối lượng phân tử của axit axetic là:
A. 46.    B. 60.    C. 32.    D. 74

Câu 8: Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường ?
A. etlien.     B. axetilen.     C. benzen.     D. stiren.

Hy vọng với đề thi này sẽ giúp các bạn học sinh có thể luyện tập để đạt được nhiều mục tiêu trong kỳ thi đại học sắp tới.

Thảo Luận

Top Tài Liệu

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Hoạt Động Gần Đây

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...