Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Khám Phá

Tài Liệu Ôn Thi Đại Học

Đề Thi Thử Đại Học

Tài Liệu Đại Học

Tài Liệu Ngoại Ngữ

Tài Liệu Trả Phí

Tất Cả Chuyên Mục

Liên Kết Khác

Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm 2024 Môn Hóa Học Của Trường THPT Thuận Thành Số 1 - Bắc Ninh

Chuyên mục: Đề Thi Thử Đại Học 2024

Tác giả: Chưa cập nhật

  • Người đăng: Top Thi Thử Admin

  • Ngày cập nhật: 21/10/2023

  • Lượt xem: 8

Đây là đề khảo sát chất lượng đầu năm 2024 môn hóa học của trường THPT Thuận Thành Số 1 - Tỉnh Bắc Ninh. Bao gồm 40 câu hỏi bám sát khung đề thi đại học năm 2023.

Trích dẫn một số câu hỏi trong đề thi như sau

Câu 1. Chất nào sau đây không tạo kết tủa khi cho vào dung dịch AgNO3?
A. HNO3.     B. K3PO4.     C. KBr.     D. HCl.

Câu 2. Trước đây người ta hay sử dụng chất này để bánh phở trắng và dai hơn, tuy nhiên nó rất độc với cơ thể nên hiện nay đã bị cấm sử dụng. Chất đó là
A. Băng phiến.      B. Axetanđehit (hay anđehit axetic).
C. Axeton.             D. Fomon.

Câu 3. Để xác nhận trong phân tử chất hữu cơ có nguyên tố H người ta dùng phương pháp nào sau đây?
A. Đốt cháy thấy có hơi nước thoát ra.
B. Đốt cháy rồi cho sản phẩm qua P2O5.
C. Đốt cháy rồi cho sản phẩm cháy qua bình đựng H2SO4 đặc.
D. Đốt cháy rồi cho sản phẩm qua CuSO4 khan.

Câu 4. Cho anđehit X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 (to), thu được muối Y.
Muối Y phản ứng dung dịch NaOH hoặc dung dịch HCl đều giải phóng khí. Công thức của X là
A. CH3CHO.     B. CH2=CH-CHO.     C. (CHO)2.     D. HCHO.

Câu 5. Cacbon và silic đều có tính chất nào sau đây?
A. Có tính oxi hóa mạnh.
B. Có tính khử mạnh.
C. Có tính khử và tính oxi hóa.
D. Đều phản ứng được với NaOH.

Hy vọng với đề thi này sẽ giúp các bạn học sinh có thể luyện tập để đạt được nhiều mục tiêu trong kỳ thi đại học sắp tới.

Thảo Luận

Top Tài Liệu

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Hoạt Động Gần Đây

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...