Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Khám Phá

Tài Liệu Ôn Thi Đại Học

Đề Thi Thử Đại Học

Tài Liệu Đại Học

Tài Liệu Ngoại Ngữ

Tài Liệu Trả Phí

Tất Cả Chuyên Mục

Liên Kết Khác

Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm 2024 Môn Toán Học Của Trường THPT Chuyên Đại Học Vinh Lần 1

Chuyên mục: Đề Thi Thử Đại Học 2024

Tác giả: Chưa cập nhật

  • Người đăng: Top Thi Thử Admin

  • Ngày cập nhật: 18/02/2024

  • Lượt xem: 34

Đây là đề khảo sát chất lượng đầu năm 2024 môn toán học của trường THPT Chuyên Đại Học Vinh - Tỉnh Nghệ An. Bao gồm 50 câu hỏi bám sát khung đề thi đại học năm 2024.

Trích dẫn một số câu hỏi trong đề thi như sau

Câu 1: Cho khối lăng trụ có đáy là hình vuông cạnh bằng 2, đường cao bằng 3. Tính thể tích của khối lăng trụ đã cho.
A. 4.     B. 6.     C. 12.     D. 24.

Câu 2: Có bao nhiêu cách chọn 1 cặp nam - nữ từ một nhóm học sinh gồm 4 nam và 5 nữ?
A. 9.     B. 5.     C. 20.     D. 4.

Câu 3: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = (-2x + 3) / (x - 1) là
A. y = -2.     В . у = 2.     С. у = 3.     D. y =-3.

Câu 5: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a, SA = a và SA vuông góc với (ABC). Góc giữa SC' và (ABC) bằng
A. 60°.     B. 30°.     C. 45°.     D. 90°.

Câu 6: Cho mặt cầu (S) tiếp xúc với hai mặt đối diện của hình lập phương cạnh 2. Diện tích của mặt cầu (S) bằng
A. 4𝛑 / 3.     B. 16𝛑.     C. 32𝛑 / 3.     D. 4𝛑.

Câu 7: Trong không gian Oxyz, cho điểm A(1; 2; 3), AB = (4; 3; 2). Toạ độ điểm B là
А . (3; 1; - 1).          В . (-3; -1; 1).
С. (5; 5; 5).            D . (-5; -5; -5)

Hy vọng với đề thi này sẽ giúp các bạn học sinh có thể luyện tập để đạt được nhiều mục tiêu trong kỳ thi đại học sắp tới.

Thảo Luận

Top Tài Liệu

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Hoạt Động Gần Đây

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...