Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Khám Phá

Tài Liệu Ôn Thi Đại Học

Đề Thi Thử Đại Học

Tài Liệu Đại Học

Tài Liệu Ngoại Ngữ

Tài Liệu Trả Phí

Tất Cả Chuyên Mục

Liên Kết Khác

Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm 2024 Môn Toán Học Của Trường THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh

Chuyên mục: Đề Thi Thử Đại Học 2024

Tác giả: Chưa cập nhật

  • Người đăng: Top Thi Thử Admin

  • Ngày cập nhật: 21/10/2023

  • Lượt xem: 12

Đây là đề khảo sát chất lượng đầu năm 2024 môn toán học của trường THPT Hàn Thuyên - Tỉnh Bắc Ninh. Bao gồm 50 câu hỏi bám sát khung đề thi đại học năm 2023.

Trích dẫn một số câu hỏi trong đề thi như sau


Câu 5. Một cấp số nhân có hai số hạng liên tiếp theo thứ tự là 16 và 36. Số hạng tiếp theo là:
A. 720.     B. 56.     C. 64.     D. 81.

Câu 7. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng d: x + 4y - 1 = 0 . Một vectơ pháp tuyến của d có tọa độ là
A. (1; 4)     B.  (4; -1)     C. (4;1).    D. (1; -4)

Câu 8. Trong mặt phẳng Oxy , Phép đối xứng tâm O (0;0) biến điểm M (-2;3) thành điểm nào trong các điểm sau?
A. M' (–2;3).    B. M' ( –4;2)     C. M' (2; –3)      D. M' (2;3)

Câu 9. Cho hình hộp chữ nhật AABCD.A'B'C'D' . Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
A. Khoảng cách từ điểm A' đến mặt phẳng (ABCD) bằng AA' .
B. Khoảng cách giữa đường thẳng AD' và (BCC'B') bằng BD .
C. Khoảng cách giữa hai đường thẳng A'D' và BD bằng AA' .
D. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng (ABB'A') và (CDD'C') bằng BC .

Hy vọng với đề thi này sẽ giúp các bạn học sinh có thể luyện tập để đạt được nhiều mục tiêu trong kỳ thi đại học sắp tới.

Thảo Luận

Top Tài Liệu

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Hoạt Động Gần Đây

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...