Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Khám Phá

Tài Liệu Ôn Thi Đại Học

Đề Thi Thử Đại Học

Tài Liệu Đại Học

Tài Liệu Ngoại Ngữ

Tài Liệu Trả Phí

Tất Cả Chuyên Mục

Liên Kết Khác

Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm 2024 Môn Toán Học Của Trường THPT Thuận Thành Số 1 - Bắc Ninh

Chuyên mục: Đề Thi Thử Đại Học 2024

Tác giả: Chưa cập nhật

  • Người đăng: Top Thi Thử Admin

  • Ngày cập nhật: 21/10/2023

  • Lượt xem: 1

Đây là đề khảo sát chất lượng đầu năm 2024 môn toán học của trường THPT Thuận Thành Số 1 - Tỉnh Bắc Ninh. Bao gồm 50 câu hỏi bám sát khung đề thi đại học năm 2023.

Trích dẫn một số câu hỏi trong đề thi như sau


Câu 6. Cho tứ diện ABCD. Gọi I và J theo thứ tự là trung điểm của AD và AC G, là trọng tâm tam
giác BCD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (GIJ) và (BCD) là đường thẳng:
A. qua G và song song với BC.
B. qua G và song song với CD.
C. qua I và song song với AB.
D. qua J và song song với BD.

Câu 34. Cho hai mặt phẳng song song (P) và (Q). Hai điểm M N, lần lượt thay đổi trên (P) và (Q).
Gọi I là trung điểm của MN. Chọn khẳng định đúng?
A. Tập hợp các điểm I là mặt phẳng song song và cách đều (P) và (Q).
B. Tập hợp các điểm I là một mặt phẳng cắt (P).
C. Tập hợp các điểm I là một đường thẳng cắt (P).
D. Tập hợp các điểm I là đường thẳng song song và cách đều (P) và (Q)

Câu 40. Cho A là tập hợp các số tự nhiên có 7 chữ số. Lấy một số bất kì của tập A . Xác suất để lấy được số lẻ và chia hết cho 9 là
A. 1250/1710
B. 1/9
C. 625/1701
D. 1/18

Hy vọng với đề thi này sẽ giúp các bạn học sinh có thể luyện tập để đạt được nhiều mục tiêu trong kỳ thi đại học sắp tới.

Thảo Luận

Top Tài Liệu

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Hoạt Động Gần Đây

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...