Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Khám Phá

Tài Liệu Ôn Thi Đại Học

Đề Thi Thử Đại Học

Tài Liệu Đại Học

Tài Liệu Ngoại Ngữ

Tài Liệu Trả Phí

Tất Cả Chuyên Mục

Liên Kết Khác

Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm 2024 Môn Vật Lý Của Trường THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh

Chuyên mục: Đề Thi Thử Đại Học 2024

Tác giả: Chưa cập nhật

  • Người đăng: Top Thi Thử Admin

  • Ngày cập nhật: 21/10/2023

  • Lượt xem: 1

Đây là đề khảo sát chất lượng đầu năm 2024 môn vật lý của trường THPT Hàn Thuyên - Tỉnh Bắc Ninh. Bao gồm 40 câu hỏi bám sát khung đề thi đại học năm 2023.

Trích dẫn một số câu hỏi trong đề thi như sau

 

Câu 2. Cơ năng của một vật dao động điều hòa
A. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì bằng chu kì dao động của vật
B. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì bằng một nửa chu kì dao động của chất điểm
C. bảo toàn khi vật dao động không có ma sát với môi trường
D. tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi

Câu 3. Một sóng dọc truyền trong môi trường vật chất thì phương dao động của các phần tử môi trường
A. là phương thẳng đứng
B. vuông góc với phương truyền sóng.
C. trùng với phương truyền sóng
D. là phương ngang.

Câu 4. Tại hai điểm A và B trên mặt nước có 2 nguồn sóng giống hệt nhau với biên độ a , bước sóng là 10cm . Điểm M cách A là 15cm, cách B là 25cm sẽ dao động với biên độ là
A. a    B. 4a     C. 2a    D. -2a

Câu 5. Trong một dao động điều hòa có chu kì T , thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có gia tốc cực đại đến vị trí có gia tốc bằng một nửa gia tốc cực đại là
A. 12/T     B. 4/T    C. 8/T     D. 6/T

Câu 6. Một sóng truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tần số 500Hz , người ta thấy khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động cùng pha là 80cm . Tốc độ truyền sóng trên dây là
A. v = 400 cm/s
B. v = 16 m/s
C. v = 625m/s
D. v = 400 m/s

Hy vọng với đề thi này sẽ giúp các bạn học sinh có thể luyện tập để đạt được nhiều mục tiêu trong kỳ thi đại học sắp tới.

Thảo Luận

Top Tài Liệu

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Hoạt Động Gần Đây

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...