Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Khám Phá

Tài Liệu Ôn Thi Đại Học

Đề Thi Thử Đại Học

Tài Liệu Đại Học

Tài Liệu Ngoại Ngữ

Tài Liệu Trả Phí

Tất Cả Chuyên Mục

Liên Kết Khác

Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm 2024 Môn Vật Lý Của Trường THPT Thuận Thành Số 1 - Bắc Ninh

Chuyên mục: Đề Thi Thử Đại Học 2024

Tác giả: Chưa cập nhật

  • Người đăng: Top Thi Thử Admin

  • Ngày cập nhật: 21/10/2023

  • Lượt xem: 0

Đây là đề khảo sát chất lượng đầu năm 2024 môn vật lý của trường THPT Thuận Thành Số 1 - Tỉnh Bắc Ninh. Bao gồm 40 câu hỏi bám sát khung đề thi đại học năm 2023.

Trích dẫn một số câu hỏi trong đề thi như sau


Câu 1: Khi nói về cấu tạo của kính thiên văn, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.
B. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.
C. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính phân kì có tiêu cự ngắn.
D. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính phân kì có tiêu cự ngắn.

Câu 2: Cho 3 môi trường A, B và C lần lượt có chiết suất là nA > nB > nC. Hiện tượng phản xạ toàn phần không thể xảy ra khi ánh sáng đi từ
A. môi trường C sang B.
B. môi trường B sang C.
C. môi trường A sang C.
D. môi trường A sang B.

Câu 3: Nếu chiết suất của môi trường chứa tia tới nhỏ hơn chiết suất của môi trường chứa tia khúc xạ thì góc khúc xạ
A. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn góc tới.
B. luôn lớn hơn góc tới.
C. luôn bằng góc tới.
D. luôn nhỏ hơn góc tới.

Câu 4: Có bốn vật A, B, C, D kích thước nhỏ, nhiễm điện. Biết rằng vật A hút vật B nhưng lại đẩy C. Vật C hút vật D. Khẳng định nào sau đây là không đúng?
A. Điện tích của vật B và D cùng dấu.
B. Điện tích của vật A và D trái dấu.
C. Điện tích của vật A và D cùng dấu.
D. Điện tích của vật A và C cùng dấu.

Câu 5: Đặt một đoạn dây dẫn thẳng, dài 120 cm song song với từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 0,8 T. Cho dòng điện có cường độ 20 A chạy qua đoạn dây. Độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dây là
A. 19,2 N.     B. 1920 N.     C. 1,92 N.      D. 0 N.

Hy vọng với đề thi này sẽ giúp các bạn học sinh có thể luyện tập để đạt được nhiều mục tiêu trong kỳ thi đại học sắp tới.

Thảo Luận

Top Tài Liệu

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Hoạt Động Gần Đây

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...