Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Khám Phá

Tài Liệu Ôn Thi Đại Học

Đề Thi Thử Đại Học

Tài Liệu Đại Học

Tài Liệu Ngoại Ngữ

Tài Liệu Trả Phí

Tất Cả Chuyên Mục

Liên Kết Khác

Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Đề Thi Tham Khảo Kì Thi Đánh Giá Năng Lực Môn Vật Lý Năm 2024 Của Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Đề Thi Thử Đại Học 2024

Tác giả: Chưa cập nhật

  • Người đăng: Top Thi Thử Admin

  • Ngày cập nhật: 22/02/2024

  • Lượt xem: 3

Đây là đề thi tham khảo kì thi đánh giá năng lực môn vật lý năm 2024 của trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội nhằm mục đính xét tuyển đại học. Bao gồm 30 câu hỏi bám sát khung đề thi các năm.

  • 28 câu hỏi thuộc phần trắc nghiệm
  • 2 câu hỏi thuộc phần tự luận

Trích dẫn một số câu hỏi trong đề thi như sau

Câu 1: Xét hai điện tích điểm đặt trong không khí. Khi khoảng cách giữa chúng là d và d + 10 cm thì lực tương tác điện giữa chúng có độ lơn tương ứng là 2.10-6 N và 5.10-7 N. Giá trị của d là
A. 5 cm.     В . 20 cm.     С. 2,5 cm.     D. 10 cm.

Câu 2: Khi mắt điện trở 17,2. Ω với một nguồn điện có suất điện động 9 V tạo thành mạch kín thì cường độ dòng điện trong mạch là 0,5 A. Điện trở trong của nguồn điện có giá trị là
A. 0,8 Ω.     В . 0,5 Ω.     С. 18,8 Ω.     D. 18 Ω.

Câu 4: Dòng điện chạy trong một dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí có cường độ là 6 A. Cảm ứng từ tại điểm M cách dây dẫn 4 cm có độ lớn là
 A. 9,4.10-5 T.     B. 1,9.10-4 T.     C. 3.10-5 T.     D. 3.10-3 T.

Câu 7: Một chất điểm đang dao động điều hòa với quỹ đạo là đoạn thẳng AB dài 5 cm. Thời gian ngắn nhất để chất điểm đi từ A đến B là 2s. Biên độ và chu kì dao động của chất điểm lần lượt là
A. 5 cm và 2s.     B. 2,5 cm và 2s.     C. 2,5 cm và 4s.     D. 5 cm và 4s.

Hy vọng với đề thi này sẽ giúp các bạn học sinh có thể luyện tập để đạt được nhiều mục tiêu trong kỳ thi đại học sắp tới.

Thảo Luận

Top Tài Liệu

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Hoạt Động Gần Đây

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...