Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Khám Phá

Tài Liệu Ôn Thi Đại Học

Đề Thi Thử Đại Học

Tài Liệu Đại Học

Tài Liệu Ngoại Ngữ

Tài Liệu Trả Phí

Tất Cả Chuyên Mục

Liên Kết Khác

Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Đề Thi Thử Đại Học 2023 Môn Hóa Học Của Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế Lần 1

Chuyên mục: Đề Thi Thử Đại Học 2023

Tác giả: Chưa cập nhật

  • Người đăng: Top Thi Thử Admin

  • Ngày cập nhật: 25/01/2023

  • Lượt xem: 79

Đây là đề thi thử đại học môn hóa học năm 2023 của trường THPT Chuyên Quốc Học Huế lần 1. Bao gồm 40 câu hỏi bám sát khung đề thi đại học năm 2022.

Trích dẫn một số câu hỏi trong đề thi như sau

Câu 1: Hóa chất được sử dụng để phân biệt CO2 và SO2
A. Dung dịch Ba(OH)2     B. Dung dịch Ca(OH)2     C. Dung dịch nước brom     D. Dung dịch NaCl

Câu 2: Dung dịch X chứa: Na+ (x mol), PO43- (y mol) và SO42- (z mol). Mối quan hệ giữa x, y, z là
A. x = 3y + 2z     B. 2x = 3y + 2z     C. x = 2y + 2z     D. x = y + z

Câu 4: Clo hóa pentan với tỉ lệ mol 1:1, số sản phẩm monoclo tối đa thu được là
A. 1     B. 4     C. 3     D. 2

Hi vọng với đề thi này sẽ giúp các bạn học sinh có thể luyện tập để đạt được mục tiêu trong kỳ thi đại học sắp tới.

Thảo Luận

Top Tài Liệu

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Hoạt Động Gần Đây

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...