Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Khám Phá

Tài Liệu Ôn Thi Đại Học

Đề Thi Thử Đại Học

Tài Liệu Đại Học

Tài Liệu Ngoại Ngữ

Tài Liệu Trả Phí

Tất Cả Chuyên Mục

Liên Kết Khác

Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Đề Thi Thử Đại Học 2023 Môn Hóa Học Của Trường THPT Hàm Long Lần 1

Chuyên mục: Đề Thi Thử Đại Học 2023

Tác giả: Chưa cập nhật

  • Người đăng: Top Thi Thử Admin

  • Ngày cập nhật: 25/01/2023

  • Lượt xem: 1

Đây là đề thi thử đại học môn hóa học năm 2023 của trường THPT Hàm Long - Bắc Ninh lần 1. Bao gồm 40 câu hỏi bám sát khung đề thi đại học năm 2022.

Trích dẫn một số câu hỏi trong đề thi như sau

Câu 1. Cho một este no, đơn chức có %C = 54,55. Công thức phân tử là?
A. C4H8O2     B. C2H4O2     C. C3H6O2     D. C4H6O2

Câu 2. X là một anđehit no, mạch hở có công thức (C2H3O)n. Công thức cấu tạo của X là:
A. C3H6(CHO)3     B. C4H8(CHO)2     C. CH2(CHO)2     D. C2H4(CHO)2

Câu 3. Đốt một este hữu cơ X thu được 13,2 gam CO2 và 5,4 gam H2O. X thuộc loại:
A. Khôngno, không rõ số chức       B. Vòng, đơn chức
C. No, đơn chức                                D. No, hai chức

Câu 4. Chất có thể dùng để làm khô khí NH3 là
A. CaO.     B. H2SO4 đặc.     C. P2O5.     D. FeSO4 khan.

Hi vọng với đề thi này sẽ giúp các bạn học sinh có thể luyện tập để đạt được mục tiêu trong kỳ thi đại học sắp tới.

Thảo Luận

Top Tài Liệu

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Hoạt Động Gần Đây

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...