Logo

Top Thi Thử

Tài Liệu Miễn Phí

Khám Phá

Tài Liệu Ôn Thi Đại Học

Đề Thi Thử Đại Học

Tài Liệu Đại Học

Tài Liệu Ngoại Ngữ

Tài Liệu Trả Phí

Tất Cả Chuyên Mục

Liên Kết Khác

Logo

Top Thi Thử

Tài Liệu Miễn Phí

Đề Thi Thử Đại Học 2023 Môn Sinh Học Của Trường THPT Chuyên Đại Học Vinh Lần 1

Chuyên mục: Đề Thi Thử Đại Học 2023

Tác giả: Chưa cập nhật

  • Người đăng: Top Thi Thử Admin

  • Ngày cập nhật: 25/01/2023

  • Lượt xem: 29

Đây là đề thi thử đại học môn sinh học năm 2023 của trường THPT Chuyên Đại Học Vinh lần 1. Bao gồm 40 câu hỏi bám sát khung đề thi đại học năm 2022.

Trích dẫn một số câu hỏi trong đề thi như sau

Câu 81: Một quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên đang ở trạng thái cân bằng di truyền, xét 1 gen có 2 alen là A và a; tần số alen A là 0,2. Theo lí thuyết, tần số kiểu gen Aa của quần thể này là
A. 0,4     B. 0,32     C. 0,16    D. 0,64

Câu 82: Cấu trúc opêron ở sinh vật nhân sơ gồm
A. Gen điều hòa, gen vận hành, gen khởi động, các gen cấu trúc Z, Y, A
B.
Gen điều hòa, gen khởi động, các gen cấu trúc Z, Y, A
C.
Các gen điều hòa, các gen vận hành và các gen cấu trúc Z, Y, A
D.
Vùng khởi động, vùng vận hành, các gen cấu trúc Z, Y, A

Câu 83: Trong quá trình dịch mã phân tử trực tiếp làm khuôn tổng hợp prôtêin là
A. rARN     B. tARN     C. ADN     D. mARN

Câu 83: Trong chu kì hoạt động của tim người bình thường, khi tim co thì máu từ ngăn nào của tim được đẩy vào động mạch phổi?
A. Tâm nhĩ trái     B. Tâm nhĩ phải     C. Tâm thất trái     D. Tâm thất phải

Hi vọng với đề thi này sẽ giúp các bạn học sinh có thể luyện tập để đạt được mục tiêu trong kỳ thi đại học sắp tới.

Thảo Luận

Top Tài Liệu

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Hoạt Động Gần Đây

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...