Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Khám Phá

Tài Liệu Ôn Thi Đại Học

Đề Thi Thử Đại Học

Tài Liệu Đại Học

Tài Liệu Ngoại Ngữ

Tài Liệu Trả Phí

Tất Cả Chuyên Mục

Liên Kết Khác

Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Đề Thi Thử Đại Học 2023 Môn Toán Học Của Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Tỉnh Hà Tĩnh Lần 1

Chuyên mục: Đề Thi Thử Đại Học 2023

Tác giả: Chưa cập nhật

  • Người đăng: Top Thi Thử Admin

  • Ngày cập nhật: 25/01/2023

  • Lượt xem: 2

Đây là đề thi thử đại học môn toán học năm 2023 của sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh lần 1. Bao gồm 50 câu hỏi bám sát khung đề thi đại học năm 2022 và đồng thời có đáp án chi tiết từng câu hỏi.

Trích dẫn một số câu hỏi trong đề thi như sau

Câu 7. Có bao nhiêu cách chọn hai học sinh từ một nhóm gồm 34 học sinh?
A. 23
B. A234
C. 342
D. C234

Câu 9. Cho cấp số nhân (un) có u1 = 5 và công bội q = 2. Giá trị của u2 bằng
A. 25
B. 10
C. 5/2
D. 32

Câu 11. Điểm nào sau đây là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số y = x3 - 3x + 1?
A. (-1; 1)
B. (-1; 3)
C. (1; 3)
D. (1; -1)

Hi vọng với đề thi này sẽ giúp các bạn học sinh có thể luyện tập để đạt được mục tiêu trong kỳ thi đại học sắp tới.

Thảo Luận

Top Tài Liệu

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Hoạt Động Gần Đây

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...