Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Khám Phá

Tài Liệu Ôn Thi Đại Học

Đề Thi Thử Đại Học

Tài Liệu Đại Học

Tài Liệu Ngoại Ngữ

Tài Liệu Trả Phí

Tất Cả Chuyên Mục

Liên Kết Khác

Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Đề Thi Thử Đại Học 2023 Môn Toán Học Của Trường THPT Hàn Thuyên Lần 1

Chuyên mục: Đề Thi Thử Đại Học 2023

Tác giả: Chưa cập nhật

  • Người đăng: Top Thi Thử Admin

  • Ngày cập nhật: 25/01/2023

  • Lượt xem: 3

Đây là đề thi thử đại học môn toán học năm 2023 của trường THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh lần 1. Bao gồm 50 câu hỏi bám sát khung đề thi đại học năm 2022.

Trích dẫn một số câu hỏi trong đề thi như sau

Câu 1. Trong hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng d có phương trình 5x - 3y + 1 = 0 . Vectơ nào sau đây không là vectơ pháp tuyến của đường thẳng d ?
A. n = (5; -3)
B. n = (-15; 9)
C. n = (3; 5)
D. n = (-5; 3)

Câu 3. Hệ số của x4 trong khai triển nhị thức (3x - 4)5 là
A. -1620
B. 1620
C. -60
D. 60

Câu 6. Một vật chuyển động theo phương trình s(t) = 2t2 + 3t + 7 (trong đó t được tính bằng giây, s được tính bằng mét). Tìm vận tốc tức thời v của chuyển động tại thời điểm t = 6 (giây)
A. v = 36 (m/s)
B. v = 24 (m/s)
C. v = 30 (m/s)
D. v = 27 (m/s)

Hi vọng với đề thi này sẽ giúp các bạn học sinh có thể luyện tập để đạt được mục tiêu trong kỳ thi đại học sắp tới.

Thảo Luận

Top Tài Liệu

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Hoạt Động Gần Đây

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...