Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Khám Phá

Tài Liệu Ôn Thi Đại Học

Đề Thi Thử Đại Học

Tài Liệu Đại Học

Tài Liệu Ngoại Ngữ

Tài Liệu Trả Phí

Tất Cả Chuyên Mục

Liên Kết Khác

Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Đề Thi Thử Đại Học 2023 Môn Vật Lý Của Cụm Trường THPT TP Nam Định

Chuyên mục: Đề Thi Thử Đại Học 2023

Tác giả: Chưa cập nhật

  • Người đăng: Top Thi Thử Admin

  • Ngày cập nhật: 13/05/2023

  • Lượt xem: 34

Đây là đề thi thử đại học môn vật lý năm 2023 của cụm trường THPT TP Nam Định. Bao gồm 40 câu hỏi bám sát khung đề thi đại học năm 2023.

Câu 1: Một ống dây có độ tự cảm 0,25 H. Dòng điện chạy qua ống dây giảm đều từ 0,4 A về 0 trong thời gian 0,05 s thì suất điện động xuất hiện trong ống dây có độ lớn là
A. 20 V.     B. 2 V.     C. 4 V.     D.     10 V.

Câu 2: Trong sơ đồ khối của máy thu và phát sóng vô tuyến, bộ phận nào biến âm tần thành sóng âm?
A. Loa.
B. Micro.
C. Mạch tách sóng.
D. Mạch biến điệu.

Câu 6: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn RLC nối tiếp. Trong đó cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi còn R và C không đổi. Điều chỉnh L để công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đạt cực đại. Phát biểu nào dưới đây không đúng ?
A. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng 1.
B. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt cực đại.
C. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại.
D. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở đạt cực đại.

Câu 11: Trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp S1,S2 dao động với cùng biên độ, cùng pha. Kết luận nào sau đây sai khi nói về dao động của các phần tử trên mặt nước?
A. Hai phần tử cực đại liên tiếp trên đoạn nối S1S2 dao động ngược pha nhau.
B. Hai phần tử đứng yên liên tiếp trên đoạn nối S1S2 cách nhau nửa bước sóng.
C. Các phần tử trên đường trung trực của S1S2 dao động với biên độ cực đại.
D. Mọi phần tử trên đường trung trực của S1S2 đều dao động cùng pha với nhau

Hi vọng với đề thi này sẽ giúp các bạn học sinh có thể luyện tập để đạt được mục tiêu trong kỳ thi đại học sắp tới.

 

Thảo Luận

Top Tài Liệu

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Hoạt Động Gần Đây

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...