Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Khám Phá

Tài Liệu Ôn Thi Đại Học

Đề Thi Thử Đại Học

Tài Liệu Đại Học

Tài Liệu Ngoại Ngữ

Tài Liệu Trả Phí

Tất Cả Chuyên Mục

Liên Kết Khác

Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Đại Học 2023 Môn Toán THPT Trường THPT Thị Xã Quảng Trị Lần 1

Chuyên mục: Đề Thi Thử Đại Học 2023

Tác giả: Chưa cập nhật

  • Người đăng: Top Thi Thử Admin 1

  • Ngày cập nhật: 15/05/2023

  • Lượt xem: 32

Đây là đề thi thử tốt nghiệp đại học môn toán học năm 2023 của trường THPT Thị Xã Quảng Trị - lần 1. Bao gồm 50 câu hỏi bám sát khung đề thi đại học năm 2023.

Trích dẫn một số câu hỏi trong đề thi như sau


Câu 7: Cho mặt phẳng (P) cắt mặt cầu S (O;R ) theo thiết diện là một đường tròn. Gọi d là
khoảng cách từ O đến (P). Khẳng định nào dưới đây đúng?
A. d = R .      B. d = 2R .      C. d < R.       D. d > R .

Câu 9: Cho khối lập phương có độ dài đường chéo bằng 3căn3 . Thể tích khối lập phương đã cho 
bằng?
A. 18.      B. 27.       C. 9.      D. 12.

Câu 20: Môđun của số phức z = 4 - 3i bằng
A. 8.      B. 5.       C. 3.       D. 4.

Câu 21: Có bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau được lập từ các số 1;3;4;6;7 ?
A. 15.      B. 24.      C. 120.      D. 10.

Câu 33: Một hộp chứa 16 quả cầu gồm 6 quả cầu xanh được đánh số từ 1 đến 6,năm quả cầu  đỏ được đánh số từ 1 đến 5 và năm quả cầu vàng được đánh số từ 1 đến 5. Lấy ngẫu nhiên từ hộp đó 3 quả cầu. Xác suất để lấy được 3 quả cầu vừa khác màu vừa khác số bằng?

A. 1 / 7.    B. 3/28.    C. 1 /28.    D. 3 /14. 

Hy vọng với đề thi này sẽ giúp các bạn học sinh có thể luyện tập để đạt được nhiều mục tiêu trong kỳ thi đại học sắp tới.

Thảo Luận

Top Tài Liệu

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Hoạt Động Gần Đây

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...