Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Khám Phá

Tài Liệu Ôn Thi Đại Học

Đề Thi Thử Đại Học

Tài Liệu Đại Học

Tài Liệu Ngoại Ngữ

Tài Liệu Trả Phí

Tất Cả Chuyên Mục

Liên Kết Khác

Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Ebook Ôn Luyện Giữa Kỳ Và Cuối Kỳ Môn Vật Lý Đại Cương 1 - Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Chuyên mục: Vật Lý Đại Cương

Tác giả: Tài Liệu Hust

  • Người đăng: Top Thi Thử Admin

  • Ngày cập nhật: 15/03/2023

  • Lượt xem: 20

Đây là ebook ôn luyện môn vật lý đại cương 1 được Tài Liệu HUST biên soạn và chia sẻ nhằm mục đích giúp các bạn sinh viên trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội(HUST) có thể học tập và ôn luyện.

Ebook này bao gồm các tài liệu liên quan theo chương trình đào tạo như

1. Bài tập trắc nghiệm các chương (theo bộ câu hỏi mới nhất của thầy Đức)

  • Chương 1: Động học chất điểm
  • Chương 2 – 3: Động lực học chất điểm – hệ chất điểm
  • Chương 4: Năng lượng
  • Chương 5: Trường hấp dẫn
  • Chương 6: Dao động – sóng
  • Chương 7: Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học
  • Chương 8: Nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học

2. Tổng hợp các công thức quan trọng (theo Vũ Tiến Lâm)

3. Tổng hợp một số đề thi giữa kỳ

Hi vọng với tài liệu này sẽ giúp các bạn sinh viên trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội có thể ôn luyện và học tập tốt môn học đại cương này.

Thảo Luận

Top Tài Liệu

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Hoạt Động Gần Đây

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...