Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Khám Phá

Tài Liệu Ôn Thi Đại Học

Đề Thi Thử Đại Học

Tài Liệu Đại Học

Tài Liệu Ngoại Ngữ

Tài Liệu Trả Phí

Tất Cả Chuyên Mục

Liên Kết Khác

Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học Bằng Phương Pháp Khảo Sát Đồ Thị Của Tác Giả Phạm Ngọc Dũng

Chuyên mục: Hóa PTQG

Tác giả: Phạm Ngọc Dũng

 • Người đăng: Top Thi Thử Admin

 • Ngày cập nhật: 25/01/2023

 • Lượt xem: 5

Đây là tài liệu phương pháp giải nhanh bài tập môn hóa học bằng cách sử dụng phương pháp khảo sát đồ thị được tác giả Phạm Ngọc Dũng biên soạn và chia sẻ hướng tới kỳ thi trung học ptqg.

Tài liệu bao gồm các phần về phương pháp như

 • Các dạng bài tập thường gặp
  • Dạng 1: Dạng CO2 (SO2) tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2:
  • Dạng 2: Muối Al3+ tác dụng với dung dịch OH-
  • Dạng 3: Bài toán liên quan đến oxit và hiđroxit lưỡng tính
  • Dạng 3: Muối AlO2- tác dụng với dung dịch axit H+
  • Dạng 5: Các phản ứng ở dạng ion thu gọn khác (tạo chất kết tủa, chất dễ bay hơi, chất điện li yếu)
 • Bài tập tự luyện

Hi vọng với tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh có thể ôn tập và vận dụng phương pháp này để có thể giải nhanh các bài toán đề kỳ thi trung học ptqg sắp tới.

Thảo Luận

Top Tài Liệu

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Hoạt Động Gần Đây

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...