Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Khám Phá

Tài Liệu Ôn Thi Đại Học

Đề Thi Thử Đại Học

Tài Liệu Đại Học

Tài Liệu Ngoại Ngữ

Tài Liệu Trả Phí

Tất Cả Chuyên Mục

Liên Kết Khác

Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học Bằng Phương Pháp Khảo Sát Tỷ Lệ Số Mol Của CO2 Và H2O Của Tác Giả Phạm Ngọc Dũng

Chuyên mục: Hóa PTQG

Tác giả: Phạm Ngọc Dũng

 • Người đăng: Top Thi Thử Admin

 • Ngày cập nhật: 25/01/2023

 • Lượt xem: 3

Đây là tài liệu phương pháp giải nhanh bài tập môn hóa học bằng cách sử dụng phương pháp khảo sát tỷ lệ số mol của CO2 và H2O được tác giả Phạm Ngọc Dũng biên soạn và chia sẻ hướng tới kỳ thi trung học ptqg.

Tài liệu bao gồm các phần về phương pháp như

 • Cơ sở phương pháp
  • Các hợp chất hữu cơ khi đốt cháy thường cho sản phẩm CO2 và H2O. Dựa vào tỷ lệ đặc biệt của
   nCO2 / nH2O và VCO2 / VH2O trong các bài toán đốt cháy để xác định dãy đồng đẳng, công thức phân tử hoặc để tính toán lượng chất.

  • Với hydrocacbon

  • Với các hợp chất có chứa nhóm chức: Ancol, ete, Anđêhit, xeton, Axit, este

 • Các dạng bài tập thường gặp
  • Dạng 1: Khảo sát tỉ lệ số mol H2O và CO2 cho từng loại hiđrocacbon
  • Dạng 2: Khảo sát tỉ lệ số mol H2O và CO2 cho hỗn hợp hiđrocacbon
  • Dạng 3: Khảo sát tỉ lệ số mol H2O và CO2 cho từng loại dẫn xuất hiđrocacbon
  • Dạng 4: Khảo sát tỉ lệ số mol H2O và CO2 cho hỗn hợp dẫn xuất hiđrocacbon
  • Dạng 5: Kết hợp khảo sát tỉ lệ và mối liên hệ giữa các hợp chất
 • Bài tập tự luyện

Hi vọng với tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh có thể ôn tập và vận dụng phương pháp này để có thể giải nhanh các bài toán đề kỳ thi trung học ptqg sắp tới.

Thảo Luận

Top Tài Liệu

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Hoạt Động Gần Đây

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...