Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Khám Phá

Tài Liệu Ôn Thi Đại Học

Đề Thi Thử Đại Học

Tài Liệu Đại Học

Tài Liệu Ngoại Ngữ

Tài Liệu Trả Phí

Tất Cả Chuyên Mục

Liên Kết Khác

Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Tài Liệu Chuyên Đề Bài Tập 8-9-10 Điểm Chuyên Đề Hóa Vô Cơ Và Hữu Cơ - Ôn Thi PTQG

Chuyên mục: Hóa PTQG

Tác giả: Nguyễn Thanh Tú

 • Người đăng: Top Thi Thử Admin

 • Ngày cập nhật: 25/01/2023

 • Lượt xem: 12

Đây là tài liệu tổng hợp các bài toán vận dụng cao chuyên đề hóa vô cơ và hữu cơ thuộc môn hóa học 12 được tác giả Nguyễn Thanh Tú tổng hợp và chia sẻ.

Tài liệu bao gồm lý thuyết cơ bản, bài tập vận dụng cùng với hướng dẫn giải chi tiết cho các chuyên đề như

 • Chuyên đề 1: Đại cương kim loại
  • Dạng toán kim loại tác dụng với phi kim
  • Dạng toán oxit bazơ tác dụng với axit
  • Dạng toán kim loại tác dụng với axit (HCI, H2SO4 loãng)
  • Dạng toán kim loại tác dụng với axit HNO3
  • Dạng toán kim loại tác dụng H+ với NO3-
  • Dạng toán kim loại tác dụng với muối
  • Dạng toán khử oxit kim loại bằng khí CO (H2)
  • Dạng toán hơi nước và CO2 tác dụng cacbon
  • Dạng toán điện phân
 • Chuyên đề 2: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và nhôm
  • Dạng toán kim loại kiềm và kiềm thổ tác dụng với nước
  • Dạng toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm
  • Dạng toán muối cacbonat tác dụng với axit
  • Dạng toán tổng hợp muối cacbonat
  • Sử dụng quy đổi chinh phục dạng toán kim loại kiềm, kiềm thổ và oxit tác dụng với nước
  • Dạng toán nhôm và kim loại kiềm tác dụng với nước (hoặc dung dich kiềm)
  • Dạng toán phản ứng nhiệt nhôm
 • Chuyên đề 3: Kim loại sắt, crom và hợp chất
  • Sử dụng quy đổi để chinh phục dạng toán sắt và hợp chất tác dụng với axit HNO3 (H2SO4 đặc)
  • Dạng toán chuẩn độ sắt (II) bằng dung dịch KMnO4/H2SO4
  • Dạng toán tính khử Fe(II) và tính oxy hóa Fe(III)
  • Chinh phục các dạng toán vận dụng cao kim loại và hợp chất tác dụng với axit HNO3 (H2SO4 đặc)
 • Chuyên đề 4: Phân biệt một số chất vô cơ
 • Chuyên đề 5: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội và môi trường

Hi vọng với tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh có thể nắm vững các dạng toán và phương pháp giải toán để đạt mục tiêu 8-9-10 điểm môn hóa học trong kỳ thi trung học PTQG sắp tới.

Thảo Luận

Top Tài Liệu

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Hoạt Động Gần Đây

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...