Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Khám Phá

Tài Liệu Ôn Thi Đại Học

Đề Thi Thử Đại Học

Tài Liệu Đại Học

Tài Liệu Ngoại Ngữ

Tài Liệu Trả Phí

Tất Cả Chuyên Mục

Liên Kết Khác

Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Tài Liệu Và Source Code Môn Thực Hành Lập Trình Mạng - Đại Học Công Nghệ Thông Tin

Chuyên mục: Lập Trình Mạng

Tác giả: Quan Dang Hoang

 • Người đăng: Top Thi Thử Admin

 • Ngày cập nhật: 25/01/2023

 • Lượt xem: 173

Đây là tài liệu và source code (mã nguồn) môn thực hành mạng của trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin TP. Hồ Chí Minh. Tài liệu bao gồm 6 bài tập thực hành với nội dung như sau:

Lab 01 - Lập trình C# và Windows Forms cơ bản

Viết chương trình cho phép nhập vào danh sách điểm của sinh viên dưới dạng 1 mảng 1 chiều, mỗi phần tử điểm cách nhau dấu cách phẩy “,”. Ví dụ: 7.5, 5, 8, 10, 9, 10, 8.5, 9, 10, 3.5 , 5.5, 2

Yêu cầu:

 • Kiểm tra tính hợp lệ và thông báo (Đã nhập đúng/sai format)
 • Xuất ra danh sách điểm kèm tiêu đề Môn với định dạng: Môn 1: 7.5 Môn 2: 5 Môn 3: 8 Môn 4: 10 ….
 • Thực hiện phép tính tính Điểm Trung bình, hiện kết quả.
 • Tìm môn điểm cao nhất, thấp nhất của sinh viên.
 • Tìm số môn đậu, không đậu
 • Xếp loại sinh viên dựa theo Điểm TB và các ràng buộc:
  • Giỏi: ĐTB >= 8, không có môn nào < 6.5
  • Khá: ĐTB >= 6.5, không có môn nào < 5
  • TB: ĐTB >=5, không có môn nào < 3.5

Lab 02 - File và I/O Stream

1. Ghi và Đọc file

 • Viết chương trình đọc nội dung một file “input.txt” và xuất ra màn hình nội dung của file. Sau đó ghi nội dung (chuyển toàn bộ ký tự sang kiểu in hoa) xuống file “output.txt”.

2. Đọc thông tin một file .txt

 • Viết chương trình đọc file và hiển thị các thông tin sau:
  • Tên file
  • Đường dẫn
  • Số dòng, số từ, số ký tự
  • Hiển thị nội dung của file

3. Đọc và Ghi file

 • Đọc nội dung từ file “input.txt” với nội dung theo định dạng, sau đó thực hiện các phép tính và ghi kết quả xuống file “output.txt”.
 • Ví dụ:
input.txt output.txt
1 +2 1 +2 = 3
12 –7 12 –7 = 5
10 *20 10 *20 = 200
200 /10 200 /10 = 20

4. Đọc và Ghi file sử dụng BinaryFormatter

 • Viết chương trình cho phép quản lý danh sách Học Viên. Thông tin các học viên sẽ được lưu trữ tại file nhị phân “hocvien.txt”.
 • Chương trình có 2 chức năng chính:
  • Lưu thông tin học viên: Thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu người dùng điền vào, sau đó lưu thông tin vào file “hocvien.txt” (cho phép lưu nhiều học viên). Sử dụng phương thức Serialize của BinaryFormatter để chuyển đổi định dạng dữ liệu trước khi ghi xuống.
  • Hiển thị danh sách học viên: Đọc toàn bộ danh sách các học viên từ file “hocvien.txt”, sử dụng phương thức Deserialize của BinaryFormatter để chuyển dữ liệu về dạng đối tượng ban đầu và hiển thị các dữ liệu tính điểm trung bình của học viên đó.

Lab 03 - Lập trình Sockets

1. UDP Application

 • Viết ứng dụng thực hiện gởi và nhận dữ liệu giữa hai bên sử dụng giao thức UDP (UDP Client và UDP Server). Người dùng ở Client sẽ chỉ định IP, port cần kết nối và thông điệp gửi đến Server. Tại Server sẽ nhận được thông điệp gửi từ Client.

2. TCP Application

 • Viết chương trình lắng nghe dữ liệu từ dịch vụ Telnet sử dụng kết nối TCP (sử dụng lớp Socket) với mô tả như sau: - Chạy chương trình - Nhấn nút Listen - Mở CMD gõ lệnh: telnet <IP của máy> 8080 hoặc sử dụng chương trình Putty. - Vào màn hình telnet, gõ thông điệp tùy ý, chương trình sẽ nhận và hiện dữ liệu lên Form.

3. Server – 1 Client

 • Viết ứng dụng thực hiện gửi và nhận dữ liệu sử dụng giao thức TCP (TCP Client và TCP Listener). Server lắng nghe kết nối và thông điệp từ Client.
  • Chạy Server
  • Nhấn nút Listen
  • Khởi tạo Client
  • Gửi thông điệp từ Client đến Server
  • Server nhận thông điệp và hiện lên form.

Lab 04 - Truyền thông với Web Server

 1. Viết chương trình hiển thị nội dung HTML của một trang web bất kỳ
 2. Viết chương trình gởi dữ liệu bất kỳ bằng phương thức POST đến:
 3. Viết chương trình download nội dung trang web bất kỳ từ một địa chỉ URL bất kỳ và ghi thành file HTML, sau đó hiển thị nội dung trang web lên form
 4. Viết chương trình hoạt động như Web Browser cơ bản cho phép thực hiện các tính năng sau:
  • Xem nội dung Website
  • Download nội dung Web Page (HTML, các file hình ảnh, javascript, style,…)
  • Xem Source

Lab 05 - Gửi và nhận Mail

Viết ứng dụng MailClient sử dụng Windows Form

Yêu cầu:

 • Có giao diện cho phép đăng nhập (xác thực với tài khoản email).
 • Cho phép người dùng soạn nội dung email, có hỗ trợ đính kèm tập tin, gửi email.
 • Liệt kê các MailBox (Folder) của người dùng. Hiển thị danh sách email, số mail chưa đọc, số mail trong inbox, số mail quan trọng trong MailBox tương ứng đang được chọn.
 • Cho phép tìm tiếm, xoá, trả lời email.

Lab 06 - Bài tập tổng hợp

Xây dựng một ứng dụng cho phép nhiều người dùng có thể cùng xem nội dung trên bảng và thực hiện các thao tác viết, vẽ, xoá.

Yêu cầu:

 • Xây dựng ứng dụng dựa trên mô hình Server – Clients
 • Bất kì client nào cũng có thể sử dụng chuột để vẽ theo ý muốn. Khi có một thay đổi nào trên Whiteboard, tất cả clients sẽ tiến hành cập nhật sự thay đổi này (realtime).
 • Khi một client bất kỳ nhấn vào nút End (kết thúc), tại mỗi client sẽ lưu lại hình ảnh hiện tại trên Whiteboard thành file .PNG hoặc .JPG và tự động đóng chương trình.
 • Cho phép client tuỳ biến màu sắc và độ đậm của nét vẽ.
 • Hiển thị thông tin số lượng client đang kết nối.

Hi vọng với tài liệu này sẽ giúp các bạn sinh viên nhanh chóng nắm bắt cũng như học tập tốt môn học quan trọng này.

Thảo Luận

Top Tài Liệu

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Hoạt Động Gần Đây

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...