Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Khám Phá

Tài Liệu Ôn Thi Đại Học

Đề Thi Thử Đại Học

Tài Liệu Đại Học

Tài Liệu Ngoại Ngữ

Tài Liệu Trả Phí

Tất Cả Chuyên Mục

Liên Kết Khác

Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Tài Liệu Vận Dụng Cao 8-9-10 Điểm Chuyên Đề Di Truyền Học, Tiến Hóa Và Sinh Thái Học - Ôn Thi PTQG

Chuyên mục: Sinh PTQG

Tác giả: Nguyễn Thanh Tú

 • Người đăng: Top Thi Thử Admin

 • Ngày cập nhật: 25/01/2023

 • Lượt xem: 45

Đây là tài liệu vận dụng cao ôn thi trung học PTQG môn sinh học với mục tiêu 8-9-10 điểm theo các chuyên đề về di truyền học, tiến hóa và sinh thái học.

Tài liệu bao gồm các phần lý thuyết trọng tâm cùng với đó là các bài tập vận dụng cao có đáp án đầy đủ thuộc các chuyên đề như

 • Di truyền học
  • Chuyên đề 1: Cơ chế di truyền và biến dị cấp phân tử
  • Chuyên đề 2: Cơ chế di truyền và biến dị cấp tế bào
  • Chuyên đề 3: Quy luận di truyền
  • Chuyên đề 4: Di truyền quần thể học
  • Chuyên đề 5: Ứng dụng di truyền
  • Chuyên đề 6: Di truyền học người
 • Tiến hóa
  • Chuyên đề 1: Bằng chứng tiến hóa
  • Chuyên đề 2: Cơ chế tiến hóa
  • Chuyên đề 3: Sự phát sinh và phát triển sự sống trên trái đất
 • Sinh thái học
  • Chuyên đề 1: Cơ thể và quần thể sinh vật
  • Chuyên đề 3: Quần xã sinh vật
  • Chuyên đề 4: Hệ sinh thái  - sinh quyển

Hi vọng với tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh có thể nắm vững các dạng toán và phương pháp giải quyết các bài toán vận dụng cao môn sinh học để đạt được mục tiêu 8-9-10 điểm trong kỳ thi trung học PTQG sắp tới.

Thảo Luận

Top Tài Liệu

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Hoạt Động Gần Đây

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...