Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Khám Phá

Tài Liệu Ôn Thi Đại Học

Đề Thi Thử Đại Học

Tài Liệu Đại Học

Tài Liệu Ngoại Ngữ

Tài Liệu Trả Phí

Tất Cả Chuyên Mục

Liên Kết Khác

Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Tổng Hợp Bài Giảng Môn Vật Lý Đại Cương 1 Của Tác Giả Trần Thiên Đức

Chuyên mục: Vật Lý Đại Cương

Tác giả: Trần Thiên Đức

  • Người đăng: Top Thi Thử Admin

  • Ngày cập nhật: 01/02/2023

  • Lượt xem: 207

Đây là tài liệu tổng hợp các bài giảng môn vật lý đại cương 1 được tác giả Trần Thiên Đức - Đại Học Bách Khoa Hà Nội biên soạn và chia sẻ.

Tài liệu bao gồm bài giảng thuộc 7 chương dựa trên giáo trình môn vật lý đại cương 1 như

  • Chương 1: Động học chất điểm
  • Chương 2: Động lực học chất điểm
  • Chương 3: Động lực học hệ chất điểm - Động lực học vật rắn
  • Chương 4: Năng lượng
  • Chương 5: Trường hấp dẫn
  • Phần Nhiệt 01: Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học
  • Phần Nhiệt 02: Nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học

Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn sinh viên có thể học tập tốt môn học đại cương quan trọng này.

Thảo Luận

Top Tài Liệu

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Hoạt Động Gần Đây

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...