Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Khám Phá

Tài Liệu Ôn Thi Đại Học

Đề Thi Thử Đại Học

Tài Liệu Đại Học

Tài Liệu Ngoại Ngữ

Tài Liệu Trả Phí

Tất Cả Chuyên Mục

Liên Kết Khác

Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Tổng Hợp Bộ Câu Hỏi Vận Dụng Cao Và Đáp Án Môn Sinh Học - Ôn Thi PTQG

Chuyên mục: Sinh PTQG

Tác giả: Chưa cập nhật

  • Người đăng: Top Thi Thử Admin

  • Ngày cập nhật: 25/01/2023

  • Lượt xem: 15

Đây là tài liệu tổng hợp các câu hỏi vận dụng và vận dụng cao môn sinh học được cung cấp lời giải chi tiết và đầy đủ với mục tiêu ôn thi 9-10 điểm môn sinh học.

Trích dẫn 1 số câu hỏi trong tài liệu

Câu 1 (VDC): Xét một đoạn ADN chứa 2 gen. Gen thứ nhất có tỉ lệ từng loại nuclêôtit trên mạch đơn thứ nhất là: A: T: G: X= 1 : 2: 3: 4. Gen thứ hai có số lượng nuclêôtit từng loại trên mạch đơn thứ hai là A= T/2= G/3= X/4. Theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Đoạn ADN này có tỉ lệ từng loại nuclêôtit là A = T = 15%; G = X = 35%.

II. Gen thứ nhất của đoạn ADN này có tỉ lệ từng loại nuclêôtit là A = T = 15%; G = X = 35%. III. Gen thứ hai của đoạn ADN này có tỉ lệ từng loại nuclêôtit là A = T = 15%; G = X = 35%. IV. Gen thứ nhất và gen thứ hai đều có tỉ lệ (A+T)/(G+X) = 7/3.
A. 1     B. 3      C. 2     D. 4

Lời giải:
Gen 1: trên mạch 1 có: A: T: G: X = 1: 2: 3: 4 → tỉ lệ % mỗi loại nu trên mạch 1 tương ứng là 10%:20%:30%:40% → trên toàn gen có tỉ lệ
A = T = (1+2)/2 = 15%
G = X = (3+4)/2 = 35%

Gen 2: trên mạch 2 có A = T/2 = G/3 = X/4 ↔ A: T: G: X = 1: 2: 3: 4 → tỉ lệ % mỗi loại nu trên mạch 1 tương ứng là 10%:20%:30%:40% → trên toàn gen có tỉ lệ
A = T = 15%
G = X = 35%

Vậy đoạn ADN này có tỉ lệ từng loại nucleotide là: A = T = 15% và G = X = 35%
→ (I), (II), (III) đều đúng, (IV) sai

Câu 2(VDC): Hoạt động của opêron Lac có thể sai sót khi các vùng, các gen bị đột biến. Các vùng, các gen khi bị đột biến thường được ký hiệu bằng các dấu – trên đầu các chữ cái (R-, P- O-, Z-); gen bình thường ký hiệu bằng dấu +. Biết rằng khi bị đột biến thì hoạt động của các vùng, gen đều trái ngược so với bình thường. Cho các chủng sau:
- Chủng1: R+ P- O+ Z+ Y+ A+
- Chủng2: R- P+ O+ Z+ Y+ A+
-Chủng3: R+ P- O+ Z+ Y+ A+
- Chủng4: R+ P- O- Z+ Y+ A+
Trong môi trường có đường lactôzơ, có bao nhiêu chủng mà nhóm gen cấu trúc không tạo ra sản phẩm?
A. 1     B. 3     C. 4     D. 2

Lời giải: các chủng 1, 3, 4 có vùngkhởi động P bị đột biến nên không thể thực hiện khởi động phiên mã, do đó nhóm gen cấu trúc không thể phiên mã tạo sản phẩm.

Hi vọng với tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh có thể ôn luyện và vận dụng tốt các phương pháp làm bài để đạt được mục tiêu điểm cao trong kỳ thi trung học PTQG sắp tới.

Thảo Luận

Top Tài Liệu

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Hoạt Động Gần Đây

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...