Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Khám Phá

Tài Liệu Ôn Thi Đại Học

Đề Thi Thử Đại Học

Tài Liệu Đại Học

Tài Liệu Ngoại Ngữ

Tài Liệu Trả Phí

Tất Cả Chuyên Mục

Liên Kết Khác

Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Tuyển Tập Những Vấn Đề Lý Thuyết Thường Gặp Môn Hóa Học - Ôn Thi THPTGQ

Chuyên mục: Hóa PTQG

Tác giả: Chưa cập nhật

 • Người đăng: Top Thi Thử Admin

 • Ngày cập nhật: 25/01/2023

 • Lượt xem: 15

Đây là tài luyện tổng hợp các vấn đề lý thuyết cơ bản thường gặp trong đề thi đại học môn hóa học. Tài liệu đã tổng hợp những câu hỏi được trích dẫn từ đề thi đại học các năm.
Tài liệu bao gồm 26 vấn đề cơ bản và các vấn đề khác trong hóa học PTGQ như:

 • Vấn đề 1: Chất lưỡng tính
 • Vấn đề 2: Môi trường của dung dịch muối
 • Vấn đề 3: Các chất phản ứng với nước ở nhiệt độ thường
 • Vấn đề 4: Nước cứng
 • Vấn đề 5: Ăn mòn kim loại
 • Vấn đề 6: Phản ứng nhiệt phân
 • Vấn đề 7: Phản ứng điện phân
 • Vấn đề 8: Phản ứng nhiệt luyện
 • Vấn đề 9: Tổng hợp các tính chất của một số chất vô cơ thường gặp
 • Vấn đề 10: Các chất cùng tồn tại trong cùng một hổn hợp
 • Vấn đề 11: Tổng hợp các hiện tượng phản ứng
 • Vấn đề 12: Dự đoán các phản ứng vô cơ
 • Và còn rất nhiều vấn đề khác...

Hi vọng với tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh có thể ôn tập tốt phần lý thuyết môn hóa học trong đề thi đại học sắp tới.

Thảo Luận

Top Tài Liệu

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Hoạt Động Gần Đây

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...