Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Khám Phá

Tài Liệu Ôn Thi Đại Học

Đề Thi Thử Đại Học

Tài Liệu Đại Học

Tài Liệu Ngoại Ngữ

Tài Liệu Trả Phí

Tất Cả Chuyên Mục

Liên Kết Khác

Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Tài Liệu Và Source Code Môn Thực Hành Cơ Sở Dữ Liệu - Đại Học Công Nghệ Thông Tin

Chuyên mục: Cơ Sở Dữ Liệu

Tác giả: Quan Dang Hoang

 • Người đăng: Top Thi Thử Admin

 • Ngày cập nhật: 25/01/2023

 • Lượt xem: 194

Đây là tài liệu và source code (mã nguồn) môn thực hành cơ sở dữ liệu của trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin TP. Hồ Chí Minh. Tài liệu bao gồm 5 tuần học với nội dung như sau:

Tuần 01:

 • Tìm hiểu công cụ SQL Server Management Studio
  • Cách kết nối CSDL
  • Cách tạo database, table...
  • Cách chỉnh sửa table: thêm/xóa/sửa thuộc tính, ràng buộc...
 • Thực hiện được các bài tập sau
  • Tạo CSDL Quản lí bán hàng (bài tập TH/Trang 3), Quản lí giáo vụ (bài tập TH/Trang 11).
  • Thêm/Xóa/Sửa thuộc tính cho các bảng
 • Một số lưu ý
  • Cách đặt tên CSDL, tên quan hệ....
  • Các kiểu dữ liệu trong SQL: int, char, varchar...

Tuần 02:

 •  Tìm hiểu công cụ SQL Server Management Studio
  • Cách thêm/xóa/sửa dữ liệu trong SQL Server Management Studio.
 • Thực hiện được các bài tập sau
  • Nhập dữ liệu cho CSDL Quản lý bán hàng
  • Cập nhật dữ liệu cho CSDL.
  • Truy vấn dữ liệu đơn giản trên CSDL Quản lý bán hàng và Quản lý giáo vụ.
 • Một số lưu ý
  • Các kiểu dữ liệu trong SQL: int, char, varchar...
  • Các kỹ thuật nhập liệu: chuỗi, số, ngày tháng...

Tuần 03

 • Thực hiện được các bài tập sau
  • Sử dụng truy vấn con để truy vấn dữ liệu trên CSDL Quản lý bán hàng và Quản lý giáo vụ.
  • Sử dụng các câu lệnh hội, giao, trừ, chia dữ liệu trên CSDL Quản lý bán hàng và Quản lý giáo vụ.

Tuần 04

 • Thực hiện được các bài tập sau
  • Sử dụng các câu lệnh tính toán, gom nhóm dữ liệu trên CSDL Quản lý bán hàng và Quản lý giáo vụ

Tuần 05

 • Ôn lại các kiến thức về RBTV có bối cảnh một quan hệ
  • Ôn lại cách khai báo đã được thực hành ở các bài thực hành trước
 • Tìm hiểu các kiến thức về RBTV có bối cảnh trên nhiều quan hệ
  • Khai báo RBTV có bối cảnh trên nhiều quan hệ.
  • Tìm hiểu về kiểu dữ liệu Cursor.
 • Thực hiện được các bài tập sau
  • Sử dụng các câu lệnh khai báo RBTV có bối cảnh nhiều quan hệ trên CSDL Quản lý bán hàng và Quản lý giáo vụ.

Tài Liệu Thực Hành: Bài Tập Môn Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ - Đại Học Công Nghệ Thông Tin

Hi vọng với tài liệu này sẽ giúp các bạn sinh viên nhanh chóng nắm bắt cũng như học tập tốt môn học quan trọng này.

Thảo Luận

Top Tài Liệu

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Hoạt Động Gần Đây

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...